Hộp quà tặng rượu vang

 • RV11 - France Bordeaux L.E Emilion AOC

  420.000 

  Vang Đỏ – Nhập Khẩu Nguyên Chai

  Xuất Xứ    : Bordeaux – Pháp

  Nhà sản xuất : Louis Eschenauer

  ⇒ CHIẾT KHẤU 20% SỐ LƯỢNG LỚN

 • RV10 - France Bordeaux L.E Camembert VDP

  298.000 

  Vang Đỏ – Nhập Khẩu Nguyên Chai

  Xuất Xứ    : Bordeaux – Pháp

  Nhà sản xuất : Louis Eschenauer

  ⇒ CHIẾT KHẤU 20% SỐ LƯỢNG LỚN

   

 • RV09 - France Bordeaux L.E Cabernet VDP

  255.000 

  Vang Đỏ – Nhập Khẩu Nguyên Chai

  Xuất Xứ    : Bordeaux – Pháp

  Nhà sản xuất : Louis Eschenauer

  ⇒ CHIẾT KHẤU 20% SỐ LƯỢNG LỚN

   

 • RV08 - France Bordeaux L.E Entrecote VDP

  298.000 

  Vang Đỏ – Nhập Khẩu Nguyên Chai

  Xuất Xứ    : Bordeaux – Pháp

  Nhà sản xuất : Louis Eschenauer

  ⇒ CHIẾT KHẤU 20% SỐ LƯỢNG LỚN

 • RV07 - France Bordeaux L.E Fruits De Mer AOP

  298.000 

  Vang Trắng – Nhập Khẩu Nguyên Chai

  Xuất Xứ    : Bordeaux – Pháp

  Nhà sản xuất : Louis Eschenauer

  ⇒ CHIẾT KHẤU 20% SỐ LƯỢNG LỚN

 • RV06 - France Bordeaux L.E Chateau AOP

  289.000 

  Vang Đỏ – Nhập Khẩu Nguyên Chai

  Xuất Xứ    : Bordeaux – Pháp

  Nhà sản xuất : Louis Eschenauer

  ⇒ CHIẾT KHẤU 20% SỐ LƯỢNG LỚN

 • RV05 - France Bordeaux L.E Moelleux AOP

  262.000 

  Vang Trắng – Nhập Khẩu Nguyên Chai

  Xuất Xứ    : Bordeaux – Pháp

  Nhà sản xuất : Louis Eschenauer

  ⇒ CHIẾT KHẤU 20% SỐ LƯỢNG LỚN

 • RV04 - France Medoc Bordeaux L.E AOP

  400.000 

  Vang Đỏ – Nhập Khẩu Nguyên Chai

  Xuất Xứ    : Medoc – Pháp

  Nhà sản xuất : Louis Eschenauer

  ⇒ CHIẾT KHẤU 20% SỐ LƯỢNG LỚN

   

 • RV03 - France Bordeaux L.E VDP

  255.000 

  Vang Trắng – Nhập Khẩu Nguyên Chai

  Xuất Xứ    : Bordeaux – Pháp

  Nhà sản xuất : Louis Eschenauer

  ⇒ CHIẾT KHẤU 20% SỐ LƯỢNG LỚN

   

 • RV02 - France Bordeaux L.E AOP

  312.000 

  Vang Trắng – Nhập Khẩu Nguyên Chai

  Xuất Xứ    : Bordeaux – Pháp

  Nhà sản xuất : Louis Eschenauer

  ⇒ CHIẾT KHẤU 20% SỐ LƯỢNG LỚN

   

 • RV01 - France Bordeaux L.E AOP

  312.000 

  Vang Đỏ – Nhập Khẩu Nguyên Chai

  Xuất Xứ    : Bordeaux – Pháp

  Nhà sản xuất : Louis Eschenauer

  ⇒ CHIẾT KHẤU 20% SỐ LƯỢNG LỚN