Balô nữ

 • Balo nữ da bò thời trang M016

  1.620.000 

  Thương hiệu: L’ALPINA – ITALY

  Chất liệu       : Da bò 2 lớp cao cấp

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

   

 • Balo nữ da bò thời trang M015

  1.280.000 

  Thương hiệu: L’ALPINA – ITALY

  Chất liệu       : Da bò 2 lớp cao cấp

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

   

 • Balô nữ da bò M014

  1.500.000 

  Thương hiệu: FANGYUE

  Chất liệu       : Da bò 2 lớp cao cấp

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

 • Balô da nữ thời trang M013

  1.100.000 

  Thương hiệu: WILLIAMGANU

  Chất liệu       : Da bò cao cấp

  Kích thước   : 23 x 12 x 28 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

 • Balô nữ da bò M012

  1.150.000 

  Thương hiệu: WILLIAMGANU

  Chất liệu       : Da bò cao cấp

  Kích thước   : 23 x 13.5 x 25 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

 • Balô nữ da bò M011

  1.250.000 

  Thương hiệu: WILLIAMGANU

  Chất liệu       : Da bò cao cấp

  Kích thước   : 27 x 10.5 x 33 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

 • Balo da nữ đẹp cao cấp M010

  1.150.000 

  Thương hiệu: WILLIAMGANU

  Chất liệu       : Da bò cao cấp

  Kích thước   : 28 x 12 x 32 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

 • Balo nữ thời trang da bò M009

  1.050.000 

  Thương hiệu: STAR

  Chất liệu       : Da bò hai lớp cao cấp

  Kích thước   : 30 x 13 x 25 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

   

 • Balô da nữ thời trang M008

  950.000 

  Thương hiệu: ALIWILLIAM

  Chất liệu       : Da bò nhập khẩu

  Kích thước   : 27 x 11 x 33 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

 • Balo da nữ thật M006

  800.000 

  Thương hiệu: ELISA

  Chất liệu       : Da bò lớp đầu tiên

  Kích thước   : 23 x 12 x 29 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

 • Balo da nữ đẹp da bò M005

  850.000 

  Thương hiệu: ELISA

  Chất liệu       : Da bò hai lớp

  Kích thước   : 26 x 11 x 27 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

 • Balo nữ da bò M004

  800.000 

  Thương hiệu: ELISA

  Chất liệu       : Lớp da bò đầu tiên

  Kích thước   : 25 x 10 x 29 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

 • Balo nữ da bò M003

  800.000 

  Thương hiệu: ELISA

  Chất liệu       : Lớp da bò đầu tiên

  Kích thước   : 24x 11 x 31 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

 • Balo da nữ thời trang M002

  750.000 

  Chất liệu       : Da bò lớp đầu tiên

  Bên trong     : Bông Polyester

  Kích thước   : 30x 15 x 35 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

   

 • Balo nữ thời trang da bò M007

  880.000 

  Chất liệu       : Da bò lớp đầu tiên

  Bên trong     : Bông Polyester

  Kích thước   : 27 x 13 x 32 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển

   

 • Balo da nữ thời trang M001

  750.000 

  Chất liệu       : Da nhập khẩu

  Kích thước   : 25x 13 x 34 cm

  Dùng thử, Đổi – Trả: 14 ngày

  Bảo hành : 1 năm

  Miễn phí vận chuyển