Ví nam

 • Ví cá sấu hai mặt nguyên con màu nâu đỏ

  1.200.000 

  Chất liệu   : Hai mặt Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Bảo hành: 1 năm

  ⇒ TẶNG MÓC KHÓA/ CON QUAY RỒNG

   

 • Ví cá sấu hai mặt nguyên con màu đen

  1.200.000 

  Chất liệu   : Hai mặt Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Bảo hành: 1 năm

  ⇒ TẶNG MÓC KHÓA/ CON QUAY RỒNG

   

 • Ví cá sấu hai mặt nguyên con màu nâu đất

  1.200.000 

  Chất liệu   : Hai mặt Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Bảo hành: 1 năm

  ⇒ TẶNG MÓC KHÓA/ CON QUAY RỒNG

   

 • Ví da cá sấu bụng màu đen

  650.000 

  Chất liệu   : Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 1 năm

  TẶNG MÓC KHÓA BÁO ĐỐM

   

 • Ví da cá sấu bụng nâu đất

  650.000 

  Chất liệu   : Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 1 năm

  TẶNG MÓC KHÓA BÁO ĐỐM

   

 • Ví da cá sấu gai lưng màu đen

  650.000 

  Chất liệu   : Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 1 năm

  ⇒ TẶNG MÓC KHÓA BÁO ĐỐM

   

 • Ví cá sấu một mặt nguyên con màu nâu đất

  850.000 

  Chất liệu   : Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Bảo hành: 1 năm

  ⇒ TẶNG MÓC KHÓA/ CON QUAY RỒNG

   

 • Ví cá sấu một mặt nguyên con màu nâu đỏ

  850.000 

  Chất liệu   : Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Bảo hành: 1 năm

  ⇒ TẶNG MÓC KHÓA/ CON QUAY RỒNG

   

 • Ví da cá sấu gai lưng nâu đỏ

  650.000 

  Chất liệu   : Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 1 năm

  ⇒ TẶNG MÓC KHÓA BÁO ĐỐM

   

 • Ví cá sấu một mặt nguyên con màu đen

  850.000 

  Chất liệu   : Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Bảo hành: 1 năm

  ⇒ TẶNG MÓC KHÓA/ CON QUAY RỒNG

   

 • Ví da cá sấu gai lưng nâu đất

  650.000 

  Chất liệu   : Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 1 năm

  ⇒ TẶNG MÓC KHÓA BÁO ĐỐM

   

 • Ví da cá sấu bụng nâu đỏ

  650.000 

  Chất liệu   : Da cá sấu thật 100%

  Kích thước: Dài 12.5 x Rộng 9.5 cm

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 1 năm

  TẶNG MÓC KHÓA BÁO ĐỐM